Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Видове торове

                Осигуряването на хранителни елементи на растенията е от изключителна важност, ако искате те да се развиват максимално добре. Природните дадености не успяват да предложат ползотворно подхранване на растенията и затова е необходимо да се добавят торове.
Те биват най-различни по вид.

Ето и видовете торове, класифицирани по следните критерии:
•    Видове торове според начина на производство:
-    Минерални („природни” – получени като резултат от геохимични процеси или след незначителна преработка; и „синтетични” – продукти на химическото промишлено производство);
-    Органични (оборски и птичи тор, целулоза като отпадък при производството на хартия, компост, свежи растителни отпадъци и семена);

•    Видове торове според броя на хранителните елементи:
-    Еднокомпонентни или прости торове (съдържат един от основните хранителни елементи – азот, фосфор или калий със или без добавка на микроелементи);
-    Многокомпонентни съединения (съдържат два, три или повече хранителни елементи).

•    Видове торове според комбинациите от хранителни елементи:
-    Смесени торове като физически смеси от гранули на отделните хранителни елементи (блендирани торове) или гранули, всяка една от които съдържа целия комплекс от хранителните елементи (компактирани торове);
-    Комплексни торове, които съдържат два или повече хранителни елемента, комбинирани чрез химически синтез (нитрофосфатни, амониевофосфатни и др.)

•    Видове торове според агрегатното състояние:
-    Твърди ( на кристали, на прах, гранулирани или прилинговани, различни по състав и размер на съставките);
-    Течни (разтвори и суспензии)
-    Газообразни (течности под налягане, например амоняка)

•    Видове торове според начина на действие:
-    С пряко действие (чрез хранителните елементи служат непосредствено за храна на растенията);
-   С косвено действие (не служат за храна на растенията, но подобряват почвения състав. Препоръчва се да се трансформират в течна форма преди употреба);
-    С контролирано бавно освобождаване на активното вещество;

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...