Национален телефон:0700 17 724
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Видове торове

                Осигуряването на хранителни елементи на растенията е от изключителна важност, ако искате те да се развиват максимално добре. Природните дадености не успяват да предложат ползотворно подхранване на растенията и затова е необходимо да се добавят торове.
Те биват най-различни по вид.

Ето и видовете торове, класифицирани по следните критерии:
•    Видове торове според начина на производство:
-    Минерални („природни” – получени като резултат от геохимични процеси или след незначителна преработка; и „синтетични” – продукти на химическото промишлено производство);
-    Органични (оборски и птичи тор, целулоза като отпадък при производството на хартия, компост, свежи растителни отпадъци и семена);

•    Видове торове според броя на хранителните елементи:
-    Еднокомпонентни или прости торове (съдържат един от основните хранителни елементи – азот, фосфор или калий със или без добавка на микроелементи);
-    Многокомпонентни съединения (съдържат два, три или повече хранителни елементи).

•    Видове торове според комбинациите от хранителни елементи:
-    Смесени торове като физически смеси от гранули на отделните хранителни елементи (блендирани торове) или гранули, всяка една от които съдържа целия комплекс от хранителните елементи (компактирани торове);
-    Комплексни торове, които съдържат два или повече хранителни елемента, комбинирани чрез химически синтез (нитрофосфатни, амониевофосфатни и др.)

•    Видове торове според агрегатното състояние:
-    Твърди ( на кристали, на прах, гранулирани или прилинговани, различни по състав и размер на съставките);
-    Течни (разтвори и суспензии)
-    Газообразни (течности под налягане, например амоняка)

•    Видове торове според начина на действие:
-    С пряко действие (чрез хранителните елементи служат непосредствено за храна на растенията);
-   С косвено действие (не служат за храна на растенията, но подобряват почвения състав. Препоръчва се да се трансформират в течна форма преди употреба);
-    С контролирано бавно освобождаване на активното вещество;

Новини

27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
26 Окт
2014

Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене

Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене Самостоятелното азотно торене, практикувано от много фермери през последните години има отрицателни ефекти в няколко направ ...

повече
Към всички новини...