Видове торове

                Осигуряването на хранителни елементи на растенията е от изключителна важност, ако искате те да се развиват максимално добре. Природните дадености не успяват да предложат ползотворно подхранване на растенията и затова е необходимо да се добавят торове.
Те биват най-различни по вид.

Ето и видовете торове, класифицирани по следните критерии:
•    Видове торове според начина на производство:
-    Минерални („природни” – получени като резултат от геохимични процеси или след незначителна преработка; и „синтетични” – продукти на химическото промишлено производство);
-    Органични (оборски и птичи тор, целулоза като отпадък при производството на хартия, компост, свежи растителни отпадъци и семена);

•    Видове торове според броя на хранителните елементи:
-    Еднокомпонентни или прости торове (съдържат един от основните хранителни елементи – азот, фосфор или калий със или без добавка на микроелементи);
-    Многокомпонентни съединения (съдържат два, три или повече хранителни елементи).

•    Видове торове според комбинациите от хранителни елементи:
-    Смесени торове като физически смеси от гранули на отделните хранителни елементи (блендирани торове) или гранули, всяка една от които съдържа целия комплекс от хранителните елементи (компактирани торове);
-    Комплексни торове, които съдържат два или повече хранителни елемента, комбинирани чрез химически синтез (нитрофосфатни, амониевофосфатни и др.)

•    Видове торове според агрегатното състояние:
-    Твърди ( на кристали, на прах, гранулирани или прилинговани, различни по състав и размер на съставките);
-    Течни (разтвори и суспензии)
-    Газообразни (течности под налягане, например амоняка)

•    Видове торове според начина на действие:
-    С пряко действие (чрез хранителните елементи служат непосредствено за храна на растенията);
-   С косвено действие (не служат за храна на растенията, но подобряват почвения състав. Препоръчва се да се трансформират в течна форма преди употреба);
-    С контролирано бавно освобождаване на активното вещество;

Новини

10.30.13
Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР /UAN/   ПРОИЗВЕДЕН ОТ “АГРОПОЛИХИМ”АД    ВЪВЕДЕНИЕ ВОДНИ  РАЗТВОРИ  НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ        &... »

10.26.13
Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене

 Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене  Самостоятелното азотно торене, практикувано от много фермери през последните години има отрицателни ефекти в няк... »

10.25.13
Количество извлечени елементи от 1 тон - люцерна

Елементи Общо извлечено активно вещество Азот  (N) 26 кг Фосфор  (P2O5) 6.00 кг Калиѝ (K2O)... »
Към всички новини »

За контакти


View Agroexperts Ltd in a larger map
гр. Варна пл. Пенчо Славейков 4А ет.3