Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Услуги   »   Съвети

СъветиКонсултантските услуги включват редица посещения на стопанството и почвени проби, огледи на посевите, базата и наличната техника и изготвяне на доклад. В доклада се съдържа информация и предписания за състоянието на посева, начин на предсеитбена обработка, предшественик, използвани торове и торови норми, наличие на регулярно появяващи се болести и неприятели в даденото землище и очакван добив. На тази база могат да се изготвят и инструкции за употребата на тор, за вида и начина на торене.


Консултантски услуги

В пакета консултантски услуги се включва посещение на стопанството, оглед на посевите, базата и наличната техника. Отговор на въпроси от страна на земеделските производители по актуални теми в стопанството и даване на препоръки за решаването на текущите проблеми. Препоръките се дават след представена информация от страна на земеделския производител за състоянието на посева, начин на предсеитбена обработка, предшественик, използвани торове и торови норми, наличие на регулярно появяващи се болести и неприятели в даденото землище и очакван добив.
Консултантските услуги могат да бъдат дадени и по телефона или чрез имейл, отново след представяне на нужната информация посочена по-горе и конкретен проблем. При даване на препоръки без посещение на наш агроном на място в стопанството не носим отговорност за последствията от приложението на препоръките и даденото лечение.
След посещение на място се изготвя доклад с подробна информация за състоянието на стопанството, описани обсъдените проблеми и техните решения, придружени със снимков материал.


 

Препоръки за употребата на ПРЗ

 


Препоръките за употребата на ПРЗ могат да бъдат направени след посещение на място на стопанството и уточняване на нападението от болест или неприятел, или чрез предоставяне на тази информация от страна на земеделския производител на електронната ни поща, придружена със снимков материал на щетите или симптомите. Можем да предоставим актуална информация за водещи препарати за растителна защита и тяхното действие върху културите.

Получавате доклад със степента на нападение, предполагаеми причини за нападението, препоръки към обработките и начина на отглеждане на посева, нужните препарати и тяхната дозировка за дка, начин на приложение.


Проследяване развитието на културите

 


Услугата включва посещение на стопанството, даване на препоръки за правилна подготовка на полето, използване на подходящи минерални и органични торове, норми на торене, сеитбена норма и грижи за посева по време на вегетация. Всяка една операция се провежда под надзор от екип агрономи, като те също могат да се включат в полевата работа при направата на нужните обработки. При желание от страна на земеделския производител, можем да проследим развитието на даден посев от предсеитбените обработки до реколтирането.
В зависимост от големината на проследяваната площ посещението може да трае от 1 до 3 и повече дни. За да осъществим мониторинга, ще ни е нужна информация касаеща машинно-тракторния парк, разполагаеми ресурси за начален старт на посева, предвидени количества семена, торове и човешки ресурси.
След всяко посещение ще се изготвя доклад за извършената работа придружен със снимков и видео материал. В докладите ще се описват подробно извършените дейности и състоянието на полето и растенията, както и тяхното развитие. При нужда от употребата на ПРЗ, коригиращи торенета и други операции. В крайния доклад след рекултирането данните ще бъдат обобщени с направени сметки за всяка една операция
и съпоставени към крайния резултат. При паралелно наблюдение на два и повече посева ще се извърши сравнителна характеристика.

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...