Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Услуги   »   Технологични решения

Технологични решенияРазработването на технологични решения следва събирането на пълна информация от страна на земеделския производител за състоянието на конкретните площи, от изпитване на почвите за съдържание поне на макрохранителни елементи и други. Решенията не са единствено препоръки за торенето, но включват работа с утвърдени модели и методи - технологични карти, дневници с информация за полетата, цялостни технологии за хранене и отглеждане на културите, както и разработване на сеитбообороти.


* Технология за балансирано и прецизно хранене на растенията

Разработването на технологията става чрез подаване на пълна информация от страна на земеделския производител за състоянието на площите, които ще бъдат подхранвани. Информацията включва: предшественик, площ, обработки, тип на почвата и големина на активен почвен слой, вид на културата и очакван добив. За по-прецизно оформяне на препоръките за торене е желателно площите да бъдат посетени от наш екип. Като и в двата случая нужната информация трябва да бъде предоставена на нашите агрономи заедно с резултати от изпитване на почвите за съдържание поне на макрохранителни елементи. От получената информация и посещението се изготвя доклад за състоянието на посева в момента на започване на програмата, прилага се снимков материал и подробно описание на предложената от нас технология за прецизно и балансирано хранене на растенията. В самата технология ще са описани препоръчителните количества минерални торове представени в килограми акт. в-во/дка.


* Цялостни технологии за отглеждане на културите

Технологиите за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната информация и разполагащите инвентари и средстава ние ще се постарем да разработим иновативна технология за подобряване качеството и количеството на произвежданата от вас продукция. Разработването на технологии за отглеждане на културите може да се комбинира с някой от останалите агрономически услуги за по-добър ефект от нейното приложение.


* Технологични карти

Технологичните карти се разработват по утвърдени модели според желанието на земеделския производител какво точно да съдържа самата карта. Подробните технологични карти включват цялостния разход, направен за дадено поле, заедно с информация по дати за направените операции, използваните машини, моточасове, човекосмени, използвани ПРЗ, торове, семена обработки и др.


* Водене на дневници с информация за полетата

Услугата включва попълване на задължителните дневници, изисквани от държавните органи и водене на допълнителни такива с цялостна информация за даденото поле. Според предпочитанията на земеделските производители те могат на бъдат на хартиен или електронен носител, както и в двата варианта. Примерни дневници могат да бъдат предоставяни на производителите с указания за попълване от самите тях или от нашия екип агрономи. Получавате посещение на място, заснемане на стопанството и полета. Изготвяне на доклад за състоянието на стопанството заедно с препокъките и цялостните технологии за отглеждане на културите, съобразени с вашите средства и възможности по отношение на машинно-тракторния парк.


* Почвени проби

Почвените проби могат да се вземат и от самия земеделски производител, като той предварително ще получи методика за начина на пробовземане и съхранение на пробата до момента на нейното анализиране. При пробовзимане от страна на производителя не носим отговорност за нереални стойностни показатели на почвата и препоръката се прави само по отношение на използваните минерални торове.

Пробовзимането се прави по утвърдени методики на желаните полета от наш екип и пробите се изпращат за анализ. След получаване на резултатите от анализа, може да се изготви по желание на земеделския производител торова програма за даденото поле, съответно препоръки по отношение подобряването на запасеноста на почвата с хранителни елементи, като това не включва подхранването, а самите обработки и количеството на използваните подобрители. Препоръката не е задължителна част от услугата за изследване на почвата. Можем да извършим пробовзимане с наш екип без препоръки или изпращане на методики за отбиране проби от страна на производителя и тяхното изпращане за анализ, като в случая той получава само протокола от изпитването.

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...